Meer aandacht voor verkeersveiligheid jongeren, fietsers en senioren

Groningen. De komende vier jaar besteedt de provincie Groningen samen met de gemeenten 4,5 miljoen euro aan verkeerseducatie. Hierin staan afleiding in het verkeer en voorlichting aan jonge bestuurders, fietsers en senioren centraal. De verkeerseducatie en voorlichting wordt georganiseerd door VerkeerswijzerGroningen, een initiatief van regionale overheden die zich inzetten voor verbetering van de verkeersveiligheid.

Jonge bestuurders, fietsers en senioren
Uit de ongevallencijfers blijkt dat jonge bestuurders (18-24 jaar), fietsers (18-60 jaar) en senioren (70+) steeds vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen. Daarom wordt er in onze provincie de komende periode gewerkt aan een vernieuwde aanpak van verkeersvoorlichting, speciaal gericht op deze drie groepen verkeersdeelnemers. Met als doel om meer mensen – op een praktische manier – bewuster te maken van onveilig en veilig verkeersgedrag. En hiermee het aantal verkeersslachtoffers te verlagen en de verkeersveiligheid te vergroten. Met deze nieuwe aanpak willen we de komende vier jaar in totaal 2100 jonge bestuurders bereiken met onze activiteiten, 17.000 fietsers en 2700 ouderen

Verkeerseducatie op scholen
Verkeerseducatie vormt de basis voor veilig deelnemen aan het verkeer. Dit begint al op de basisschool. VerkeerswijzerGroningen heeft inmiddels veel bereikt met het educatie aanbod voor scholen In 2016 deed 84 procent van de basisscholen en 54 procent van het voortgezet onderwijs mee aan activiteiten, in totaal ruim 25.000 kinderen/jongeren. Onze doelstelling is dat in de komende vier jaar het aantal leerlingen dat verkeerseducatie volgt verder groeit, namelijk 25% meer leerlingen in het basisonderwijs en 10% meer in het voortgezet onderwijs.

Campagnes en handhaving
Bij verkeershandhaving besteedt Verkeerswijzer Groningen samen met de politie aandacht aan de (landelijke) campagnes over bijvoorbeeld alcohol, snelheid maar ook aan regionale thema’s zoals landbouwverkeer. De politie geeft hierover voorlichting met informatieve folders die wij samen hebben ontwikkeld.
Verkeerswijzer Groningen organiseert verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. ‘Wij maken ons sterk voor een verkeersveilig Groningen. Meer weten? Kijk op www.verkeerswijzergroningen.nl’