21 augustus 2017, Museum Klooster Ter Apel

Opening Internationaal project rondom de Reformatie, met drie tentoonstellingen, twee bijzondere kerkenroutes in Groningen en Ostfriesland en een gezamenlijk magazine op zaterdag 26 augustus in Museum Klooster Ter Apel.

 

Trans(Re)Formatie – Kloosters en Kerken als broedplaatsen voor vernieuwing?

“Trans(Re) formatie” is een grensoverschrijdend project in het noordelijke Nederlands-Duitse grensgebied rondom de Reformatie. Deze regio had in de 16e eeuw een gemeenschappelijke taal, cultuur en economie. In de tentoonstellingen in Museum Klooster Ter Apel, de Johannes a Lasco Bibliothek in Emden en Klosterstätte Ihlow wordt de betekenis van het klooster onderzocht gedurende de Reformatie. Daarnaast zijn er ontdekkingsroutes uitgezet langs de kerken in Groningen en Ostfriesland en wordt er een gezamenlijk magazine uitgebracht door de Stichting Oude Groninger Kerken. Het project loopt van 26 augustus t/m 3 december 2017. De tentoonstellingen, routes, magazines en alle promotiematerialen zijn tweetalig: Nederlands en Duits

Projectpartners

Het project is een samenwerkingsverband tussen Klosterstätte Ihlow, Museum Klooster Ter Apel, Johannes a Lasco Bibliothek Emden, Stichting Oude Groninger Kerken, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg en Rijksuniversiteit Groningen.

Sponsoren 

Het project wordt medegefinancierd door: Projekt Freiheitsraum Reformation en EDR INTERREG-Programm Deutchsland/Nederland.

De tentoonstelling in Museum Klooster Ter Apel

De provincie Groningen kende tot de Reformatie 34 kloosters van 8 verschillende orden. Hoewel er veel bekend is over de leer van deze orden en de geschiedenis van de kloosters, is er nog weinig aandacht geweest voor de bewoners van de kloosters die ten tijde van de Reformatie hun leven hebben moeten hervormen.

In de provincie Groningen ging de opkomst van de Reformatie hand in hand met de strijd tussen de Nederlandse Gewesten en de Spanjaarden, tussen de Ommelanden en de stad Groningen en daarmee dus ook tussen calvinisten en katholieken, zoals kloosterlingen. Veel kloosterlingen moesten het klooster in de Ommelanden verlaten en trokken naar de stad. Sommige werden gearresteerd, vervolgd of zelfs vermoord en een aantal is bekeerd tot het protestantisme. In de tentoonstelling ligt de focus op de verhalen van deze kloosterlingen, en dan met name een aantal laatste abten van kloosters in de Ommelanden. Daarnaast wordt het verhaal van Johannes Emmen, de laatste prior en tevens de eerste predikant van Klooster Ter Apel, uitgelicht.

 

Opening zaterdag 26 augustus

Op zaterdag 26 augustus vindt om 10.00 uur in Museum Klooster Ter Apel de opening plaats van het project en de tentoonstelling in Museum Klooster Ter Apel. Daarnaast zal het eerste exemplaar van het gezamenlijke magazine overhandigd worden. Wethouder van Vlagtwedde, Seine Lok, zal de tentoonstelling openen.

Diezelfde dag vinden de openingen van beide andere tentoonstellingen plaats: om 14.00 uur in Klosterstätte Ihlow en om 16.00 uur in de Johannes a Lasco Bibliothek Emden.

 

Data project en expositie Museum Klooster Ter Apel:  26 augustus t/m 3 december 2017

Locaties: Museum Klooster Ter Apel, Klosterstätte Ihlow, Johannes a Lasco Bibliothek Emden.

Informatie: http://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-transreformatie; http://www.jalb.de, http://www.kloster-ihlow.de;