Kein Bild
allgemeen

Kabinetsstandpunt glyfosaat onhoudbaar na nieuw onderzoek

Uit een nieuwe wetenschappelijke studie blijkt dat glyfosaat en zijn afbraakproduct AMPA aanwezig zijn in bijna de helft van de Europese landbouwgronden. De onderzoekers waarschuwen voor de potentiele negatieve effecten hiervan voor de biodiversiteit en […]

Kein Bild
allgemeen

Provincie Groningen compenseert leefgebieden weidevogels in Medenertilsterpolder

De provincie Groningen koopt grond aan in de Medenertilsterpolder om ruimte te geven aan weidevogels. Deze grond krijgt een natuurbestemming. Hiermee compenseert de provincie een aantal ingrepen in het landschap waarbij leefgebieden voor weidevogels verloren […]