Kein Bild
allgemeen

Kabinetsstandpunt glyfosaat onhoudbaar na nieuw onderzoek

Uit een nieuwe wetenschappelijke studie blijkt dat glyfosaat en zijn afbraakproduct AMPA aanwezig zijn in bijna de helft van de Europese landbouwgronden. De onderzoekers waarschuwen voor de potentiele negatieve effecten hiervan voor de biodiversiteit en […]