Goed nieuws voor de scheepvaart

Symbolfoto

Doorvaarttijd bruggen Noord-Willemskanaal na 2023 blijft ongeveer gelijk

Ook vanaf 2023 is er voldoende tijd voor schepen om de bruggen bij het Noord-Willemskanaal bij het Hoofdstation in Groningen te passeren. Bij de tervisielegging van het Ontwerp Tracébesluit van het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden ontstond het beeld dat  er een openingstijd van 2 x 2 minuten per uur zou overblijven voor de scheepvaart. Dat is geen wenselijke situatie. ProRail, de provincie Groningen en de gemeente Groningen stelden daarom een onderzoek in naar de openingstijden. Hieruit blijkt dat de spoorbrug bij het Noord-Willemskanaal met de dienstregeling voor 2023 twee keer per uur netto 6,5 minuten open kan.
Dat is ongeveer even lang als nu.

Na 2023 rijden er extra treinen tussen Groningen en Leeuwarden en rijden de treinen van Station Groningen Europapark elk kwartier door naar Station Groningen Noord en omgekeerd. Om de openingstijd van 6,5 minuten mogelijk te maken, zijn maatregelen nodig. Zo moet de bediening van de verschillende bruggen beter op elkaar afgestemd worden, moest de dienstregeling van de treinen enigszins aangepast worden en de sneltrein naar Leeuwarden moet van een ander perron vertrekken. Deze maatregelen worden in nauw overleg met vervoerder Arriva genomen.

Brugbediening
Schepen die het Noord-Willemskanaal vanuit de stad richting Assen of het Paterswoldsemeer willen doorvaren, passeren bij het Hoofdstation drie bruggen: een busbaanbrug  (de Zaanbrug), een spoorbrug en een fietsbrug. De provincie Groningen is beheerder van het Noord-Willemskanaal en verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorvaart van schepen. ProRail bedient de spoorbrug; de gemeente de andere twee. Door de brugbediening  van de drie bruggen nog beter op elkaar af te stemmen, kan tijd gewonnen worden. Ook kan de bediening ruimer worden door de dienstregeling van de treinen enigszins aan te passen en de geplande extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden op een ander perron aan te laten komen. Tussen zes uur ’s morgens en acht uur ’s avonds kan de spoorbrug twee keer per uur 6,5 minuut open. Vóór en na die tijd is er langer tijd, aangezien er dan veel minder treinen rijden.

Extra treinen
Na 2020 gaat er elk uur een extra sneltrein rijden tussen Groningen en Leeuwarden. Na 2022 rijden er elk kwartier doorgekoppelde treinen tussen station Groningen Europapark, het Hoofdstation en Station Groningen Noord en vervolgens de regio in richting Delfzijl/Roodeschool en Nieuweschans/Veendam. Ook voor de situatie waarin de extra sneltrein rijdt en de overige maatregelen op het Hoofstation nog niet zijn doorgevoerd, is er voldoende tijd beschikbaar voor de brugopeningen. De maatregelen die hiervoor nodig zijn worden de komende tijd samen met deze partijen verder uitgewerkt.