Kein Bild
allgemeen

Meerwegbrug bij Haren van 3 augustus tot 3 september gestremd

De Meerwegbrug tussen de A28 en de Meerweg bij Haren is van maandag 3 augustus tot 3 september 06.00 uur gestremd. De brug wordt gerenoveerd en de oversteek voor fietsers wordt opnieuw ingericht om deze […]

Kein Bild
allgemeen

SDE+ regeling voor hernieuwbare energie opnieuw opengesteld

Denn Haag. De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) wordt opnieuw opengesteld. In het najaar van 2018 komt 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, […]

allgemeen

Aandacht voor veilig fietsen tijdens fiets-4-daagse Marum

Marum | Van 29 mei tot en met 1 juni is de fiets-4-daagse in Marum. De eerste dag van de fiets-4-daagse staat in het teken van de campagne Groen Licht.  Op 29 mei wordt er […]

Kein Bild
allgemeen

Koningin Máxima opent gebouw Zuid Performance Factory

Hare Majesteit Koningin Máxima opent 21 juni 2018 gebouw Zuid van de Performance Factory in Enschede. De Performance Factory is gevestigd in een voormalige textielfabriek. Woningcorporatie Domijn heeft in 2011 samen met buurtbewoners, ondernemers en […]

allgemeen

Speciaal programma voor jong tot en met oud in het MOW tijdens de Grunneger Weke, van 9 tot en met 17 maart

Speciaal programma op: Zaterdag 10 maart: gratis toegankelijk plus spannende puzzeltocht voor kinderen Dinsdag 13 maart: vrij toegankelijk erfgoedcafé voor senioren Zaterdag 17 maart: stand op Westerwoldse Landdag Bellingwolde. Zaterdag 10 maart roept het MOW, […]

allgemeen

Gemeente Westerwolde maakt financieel gezonde start

De eerste programmabegroting van de nieuwe gemeente Westerwolde laat een voordelig saldo zien. Ook de meerjarenraming tot en met 2021 toont een voordelig saldo. Daarmee maakt de gemeente Westerwolde een financieel gezonde start. Harmonisatie De […]

Kein Bild
allgemeen

FC Groningen Buurt Battle vanaf 12 maart in Westerwolde

Jongeren van 10 t/m 12 jaar uit de gemeente Westerwolde kunnen vanaf 12 maart gratis meedoen aan de FC Groningen Buurt Battle. Zeven weken lang krijgen de jongeren voetbaltraining in Ter Apel en voeren zij […]

Kein Bild
allgemeen

Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen ondertekenen Interbestuurlijk Programma

De Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen zijn gekomen tot een Interbestuurlijk Programma (IBP) dat op woensdag 14 februari in het overhedenoverleg wordt bekrachtigd. Aan de Regietafel Interbestuurlijk Programma is de afgelopen tijd gesproken door een […]